جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

دانلود تلاوتهای مرحله مقدماتی رشته قرائت مسابقات سراسری

با عرض سلام و وقت به خیر حضور دوستان قرآنی . بحمدلله امسال نیز توفیق حضور در مسابقات سراسری نصیب دست اندرکاران سایت تنغیم شد و با تلاش فراوان توانستیم تلاوتهای این دوره از مسابقات را ضبط کنیم تا در فرصت مناسب در اختیار علاقمندان کلام وحی قرار گیردند . اینک در این مطلب تلاوتهای مرحله مقدماتی را به همراه نمرات تقدیم دوستان عزیز می کنیم . التماس دعا

 1 - ابطحی - سوره اعراف

2 - عباسیان - سوره آل عمران

3 - عباسی - سوره یونس

4 - عبدی - سوره یونس

5 - تقی پور - سوره آل عمرانسایت تنغیم

6 - عالیشاه - سوره مائده

7 - علیزاده - سوره بقره

8 - لعل اول - سوره اعراف

9 - عرب جزی - سوره حج

10 - عتیق زاده - سوره اعراف

11 - بیژنی - سوره آل عمران

12 - دانش - سوره توبه

13 - دستجردی - سوره هود

14 - دهقان - سوره مائده

15 - فلاح - سوره یوسف

سایت تنغیم

 16 - فردی - سوره انبیاء

17 - جدیدی - سوره فاطر

18 - قاسم آبادی - سوره انعام

19 - هاشم زاده - سوره توبه

20 - جماله - سوره انفال

21 - جیرایی - سوره نور

22 - کریمی نیا - سوره یوسف

23 - کاووسی - سوره بقره

24 - کرمانی - سوره هود

25 - خانی - سوره جاثیه

سایت تنغیم26 - خشنود - سوره مائده

27 - مقصودی - سوره زمر

28 - مشمول - سوره یوسف

29 - مسیح پور - سوره توبه

30 - مسعودی - یونس

31 - مقیمی - سوره یونس

32 - ملازاده - سوره انبیاء

33 - ناصر زعیم - سوره توبه

34 - نظریان - مائده

35 - پروینی نژاد - بقره

36 - رفعتی - سوره هود

سایت تنغیم

37 - رفیعی - سوره اعراف

38 - روشن دل - سوره رعد

39 - ثابت - سوره انعام

40 - ساعد - سوره نحل

41 - صلاحی - سوره اعراف

42 - سرگزی - سوره انفال

43 - سروستانی - سوره سوره مائده

44 - شعبانی - سوره یونس

45 - شایق - سوره آل عمران

46 - شجاع - سوره انعام

47 - شوشتری - سوره آل عمران

48 - صولتی - سوره بقره

49 - سلیمانی - سوره نحل

50 - تقی پور - سوره آل عمران

51 - ولیزاده - سوره هود

52 - یادگاری - سوره نحل

53 - یزدان پناه - سوره انعام

54 - زمانی - سوره بقره