جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

تلاوت های مرحله نهایی رشته قرائت و ترتیل مسابقات سراسری

سایت تنغیمبا عرض سلام . در ادامه مطالب مربوط به مسابقات سراسری سال 92 ، در این بخش تلاوت های مرحله نهایی رشته قرائت را تقدیم خواهیم کرد . جا دارد از زحمات دوستان عزیزم آقای مجید شعیبی و جعفر سهراب پور به خاطر ضبط این تلاوت تشکر و قدردانی کنم .

تلاوتهای مرحله نهایی رشته قرائت :

1 - حمیدرضا عباسی - سوره کهف

2 - ابراهیم فلاح - - سوره کهف

3 - جعفر فردی - - سوره کهف

4 - مهدی غلام نژاد - - سوره کهف

5 - سید محمد کرمانی - - سوره کهف

6 - محمد مشمول - - سوره کهفسایت تنغیم

7- حسین رفیعی - - سوره کهف

8 - مهدی ساعد - - سوره کهف

9 - مهدی شایق  - - سوره کهف

10 - مهدی شجاع - - سوره کهف

11 - حامد ولیزاده - - سوره کهف

تلاوتهای مرحله نهایی رشته ترتیل :

1 - امانی - سوره فصلت

2 - عربان - سوره فصلت

3 - فروغی - سوره فصلت

4 - حمادی - سوره فصلت

5 - جاوری - سوره فصلت

6 - محمدی - سوره فصلت

7 - رحیمی فرد - سوره فصلت

8 - سلیمانی - سوره فصلت

سایت تنغیمسایت تنغیم