جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

پیشرفت پروژه قالب

 

این مجموعه ، به عنوان یک اثر بدیع و بی نظیر از استاد حامد ولیزاده ، حاصل مطالعات پردامنه و نیازسنجی جامعه بوده و با اقتضائات فنی هنر ترتیل خوانی قرآن کریم و ارزش گذاری به ذائقه مردم ایران اسلامی در تابستان سال 1395 ، تلاوت و ضبط شده است .

بهره گیری از جدیدترین اسلوب ترتیل خوانی معنامحور در فرازها و آیات ، ااستفاده از آخرین تغییرات علایم وقف و ابتدایی  ، ارایه الحان و مقامات سهل ممتنع و قابل تقلید برای حفاظ و مرتلین جوان ،  بهترین منبع برای حفاظ بویژه در دوره های تثبیت و تعمیق صفحات و آموزش مقامات و نحوه صحیح انتقال بین آنها از جمله ویژگی های این اثر معنوی است .