جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

تصاویر ایام نوجوانی عبدالمنعم طوخی

 اختصاصی تنغیم / در این پست تصاویری جالب از نوجوانی شیخ طوخی قاری و مبتهل مصری را تقدیم می کنیم.

 

عبدالمنعم طوخی