جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

2 تصویر از شیخ طه الفشنی

 استاد «طه موسي حسن» مشهور به «طه الفشني» از مبتهلان و قاريان قرآن كريم مصر در سال ۱۹۰۰ ميلادي مطابق با ۱۲۷۹ هجري شمسي در شهر «فشن» از توابع استان «بني سويف» ديده به جهان گشود. وي اولين مؤذن مسجد امام حسين(ع) در قاهره بود و چنان‌ كه آثار به‌ جاي مانده از تلاوت‌ها و ابتهالاتش گواهي مي‌دهد، وي فردي نابغه و توانا در علم موسيقي بود، همچنين بر فنون و قواعد تلاوت قرآن كريم تسلط و چيرگي كامل داشت.

اين استاد تنها يك قاري قرآن نبود، بلكه حياتش را به عنوان يك منشد و موشح آغاز كرد، در وجود اين استاد گرايش‌هاي ديني و علاقه‌اي وافر به قرآن كريم وجود داشت كه او را از مسير خوانندگي و نوازندگي و انشاد و تواشيح به قرائت كشانيد. طه الفشني مباني قرائت و حفظ قرآن كريم را در زادگاه خود آموخت و بدين‌سان مدرك دوره ابتدايي را در سال ۱۹۱۶ ميلادي مطابق با ۱۲۹۵ هجري شمسي دريافت كرد و پس از آن كل قرآن كريم را حفظ كرده و به مدرسه معلمان پيوست، وي همچنين موفق شد در سال ۱۹۱۹ ميلادي مطابق با ۱۲۹۸ هجري شمسي به دانشگاه الازهر در قاهره بپيوندد. اين استاد بسياري از نغمات را به قرائت قرآن كريم با حفظ احكام تلاوت داخل كرد، او معتقد بود كه يك قاري نمي‌تواند قاري باشد تا زماني‌ كه موسيقي را در وهله اول آموخته باشد و اگر جز اين باشد چگونه خواهد توانست مردم را از استماع قرائتش به شادي و نشاط درآورد كه البته اين نظر، نظري شخصي است كما اين‌كه بعضي ديگر از قاريان اين نظر را رد كرده‌اند. استاد طه الفشني نيز پس از اين اقدام راديو با همياري استاد «عبدالباسط محمد عبدالصمد» و «عبدالقادر حاتم» وزير فرهنگ و ارشاد آن زمان مصر به اعتراض برخاست و راديو نيز به خصوص پس از وساطت استاد «مصطفي اسماعيل» سعي در راضي كردن وي برآمد. ورود به راديو طه الفشني در محضر استاد «سيد درويش» كه حافظ قرآن بوده و به انشاد ديني اشتغال داشت نغمات قرآني را آموخت، در آن زمان «سعيد لطفي» مدير وقت راديوي مصر تلاوت زيبايش را در يكي از شب‌هاي ماه مبارك رمضان در مسجد امام حسين(ع) قاهره شنيد و از او دعوت كرد كه به راديو بيايد و از اين طريق براي مردم به اجراي برنامه بپردازد.

وي همچنين در محضر استاد «علي محمود» شاگردي كرده و از او علم انشاد و مدايح نبوي را آموخت، وي همچنين به گروه تواشيح استاد علي محمود پيوست و پس از آن نيز در گروه تواشيح استاد «ابراهيم فران»، صاحب موشحات مشهور به اجراي برنامه پرداخت و پس از اندك زماني فنوني مستقل بنا نهاده داراي گروه و اسلوبي مختص خود شد. «طه الفشني»؛ طلايه‌دار فنون انشاد ديني و تواشيح استاد طه الفشني در رهبري فن تواشيح و ساير فنون انشاد ديني نقشي بسزا و عظيم داشت، چرا كه همواره در راستاي ديدارش با مندشان بزرگ آن زمان، آنان را به استمرار اين طريق و كشف استعدادها و هدايت آن‌ها دعوت مي‌كرد و اين امر پس از رحلت پايه‌داران مكتب انشاد و تواشيح تأثيري بسزا در استمرار اين مكتب به جا گزارد. «طه‌الفشني»؛‌مبتهلي‌آشنا‌به‌فنون‌تلاوت طه الفشني مباني قرائت و حفظ قرآن كريم را در زادگاه خود آموخت و بدين‌سان مدرك دوره ابتدايي را در سال ۱۹۱۶ ميلادي مطابق با ۱۲۹۵ هجري شمسي دريافت كرد و پس از آن كل قرآن كريم را حفظ كرده و به مدرسه معلمان پيوست وي توانست جايگاه عظيم خويش را در دهه ۴۰ در ميان قراء بلندمرتبه به خوبي تثبيت كند، تا آن‌جا كه در قصرهاي «عابدين» و «رأس‌التين» در حضور «ملك فاروق» پادشاه وقت مصر، به همراه استاد «مصطفي اسماعيل» به تلاوت قرآن بپردازد.

در سال ۱۹۶۳ ميلادي و آن زمان كه شبكه تلويزيوني در مصر افتتاح شد استاد طه الفشني از اولين كساني بود در در آن به تلاوت قرآن پرداخت و با صداي زيبا و ملكوتي خود عاشقان و تشنگان معارف ناب قرآني را سيراب كرد. استاد طه الفشني چنان اقتدار و تسلطي بر اصول تلاوت قرآن پيدا كرد كه به سرعت توانست به واسطه صوت زيبا و حلاوت تلاوتش، همچنين رعايت تمامي قواعد و اصول قرائت قرآن كريم، مقامي عظيم را از آن خود سازد. طه الفشني در ادامه فعاليت‌هاي خود رياست مجمع قراء قرآن كريم را به عنوان يكي از مشهورترين قاريان قرآن كريم چه از حيث تجويد و چه از حيث صوت و لحن عهده‌دار شد و اين زماني بود كه وي يكي از قوي‌ترين اركان عرصه تواشيح و مدائح نبوي به‌ شمار مي‌آمد. وي به كشورهاي زيادي براي تلاوت قرآن كريم مسافرت كرد و در واقع يكي از بهترين سفيران براي قرآن كريم بود، وي همچنين نشان‌هاي لياقت و درجه‌هاي ممتاز كشورهايي كه به آن‌ها مسافرت مي‌كرد و در آن‌جا به تلاوت قران مي‌پرداخت از دست رؤساي جمهور و وزيران آن كشورها دريافت مي‌كرد.

اين استاد فن تلاوت قرآن كريم پس از برجا گذاشتن آثار ماندگاري در عرصه ابتهال مانند «حب الحسين» و «ميلاد طه» سرانجام در سال ۱۹۷۱ ميلادي مطابق با ۱۳۵۰ هجری شمسی درگذشت.

طه الفشنی

طه الفشنی