جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

9 قطعه تلاوت در مقام صبا زمزم

اختصاصی تنغیم / در این بخش قطعاتی با مقام صبا زمزم تقدیم خواهیم کرد . توضیح اینکه مقام صبا و مقام صبا زمزم در تمامی درجات به جز درجه اول و دوم با هم مشترک هستند . فاصله دوم و سوم مقام صبا زمزم از فواصل نیم پرده و پرده تشکیل شده است ولی درجه دوم و سوم مقام صبا هر دو فاصله کرون (سه چهارم پرده) هستند .

1 - دانلود قطعه آموزشی مقام صبا زمزم - استاد بسیونی

2 - دانلود قطعه آموزشی مقام صبا زمزم - استاد رفعت

3 - دانلود قطعه آموزشی مقام صبا زمزم - استاد رفعت

4 - دانلود قطعه آموزشی مقام صبا زمزم - استاد رفعت

5 - دانلود قطعه آموزشی مقام صبا زمزم - استاد رفعت

6 - دانلود قطعه آموزشی مقام صبا زمزم - استاد رفعت

7 - دانلود قطعه آموزشی مقام صبا زمزم - استاد رفعت

8 - دانلود قطعه آموزشی مقام صبا زمزم - استاد محمود رمضان

9 - دانلود قطعه آموزشی مقام صبا زمزم - استاد محمود رمضان
آموزش مقام صبا زمزم