جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

آموزش تلاوت

آموزش اختلاف قرائت استاد ستوده نیا

 اختصاصی تنغیم / در میان پیشکسوتان قرآنی کشور ، یکی از اساتیدی که هم حیث اخلاق و هم از حیث علمی نزد همگان مورد تایید است استاد محمدرضا ستوده نیاست . دکتر ستوده نیا از جمله اساتیدی هستند که در بخش تجوید و وقف و ابتدا صاحب نظر می باشند . ایشان دارای مدرک دکترای علوم قرآنی هستند و همچنین تالیفات زیادی نیز در زمینه هنر تلاوت قرآن از ایشان به چاپ رسیده است .

در این مطلب قصد داریم آموزش اختلاف قرائت را که توسط استاد ستوده نیا تدریس و  از رادیو قرآن پخش شده است را تقدیم علاقمندان کنیم .

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه اول

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه دوم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه سوم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه چهارم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه پنجم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه ششم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه هفتم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه هشتم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه نهم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه دهم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه یازدهم

آموزش اختلاف قرائت - استاد محمدرضا ستوده نیا - جلسه دوازدهم